05.10.2023
Для географа
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
AliExpress
Меню сайту
Категорії розділу
Географічна номенклатура [1]
Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів [3]
Словник географічних термінів і понять [1]
Кабінет географії [12]
Довідники [15]
Географічні задачі [6]
Методика розв'язування географічних задач
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Головна » Статті » Підготовка до уроку » Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів

Вимоги до знань учнів, 6 клас

Вступ.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати об'єкт вивчення географії в ці­лому та загальної географії зокрема; дже­рела географічних знань, методи геогра­фічних досліджень;

порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань;

підбирати географічну інформацію з різ­них джерел.

оцінювати результати спостережень за висотою Сонця над горизонтом, явищами погоди; сезонними змінами в природі.

Історія пізнання Землі.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати учасників подорожей, відкриттів, експедицій різних епох;

підбирати додаткову інформацію про пі­знання і дослідження Землі в різних джерелах;

узагальнювати  зібраний  матеріал  про географічні    подорожі    та    експедиції;

складати короткі повідомлення про по­дорожі та експедиції;

характеризувати основні етапи географічного пізнання Землі;

аналізувати  карти  маршрутів  подоро­жей;

порівнювати наслідки розвитку геогра­фії в різні епохи.

 

Способи зображення Землі.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

знати визначення понять «масштаб», «план», «карта», «азимут», «абсолютна висота»;

називати об'єкти місцевості за планом і кар­тою; елементи плану і карти; масштаб кар­ти, напрямки, умовні знаки;

виділяти відмінності зображення місцево­сті на малюнку, фото-, аерознімку, плані;

користуватися легендою карти, різними видами масштабу;

виміряти відстані на карті та плані;

визначати: абсолютну і відносну висоту,

орієнтуватися на місцевості та за планом;

пояснювати різницю між зображенням земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофотознімку та космічному знімку; причини появи спотворень на карті, в яких частинах карти спотворення найбільші і чому.

 

Географічна карта.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

знати визначення понять «екватор», «паралель», «мериді­ан», «географічна широта», «географічна довгота»;

називати лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан,

визначати: географічні координати окремих геогра­фічних об'єктів, свого населеного пункту на різних за масштабом картах.

Літосфера.

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «літо­сфера», «земна кора», «літосферна плита», «гора», «рівнина»;

вказувати на особливості рухів земної кори, літосферних плит;

виділяти   відмінності   між   основними формами рельєфу Землі; показувати: на карті сейсмічні пояси, рі­зні форми рельєфу;

знати про геологічного час;

визначати географічне положення гір і рівнин, їх висоту і вік; висловлювати  судження  про  необхід­ність охорони надр та форм рельєфу; пояснювати: вплив внутрішніх і зовнішніх (вітру, текучих вод, підземних вод, моря, льодовиків) процесів на рельєф;

оцінювати значення рельєфу в житті та господарській діяльності людини; вплив людини на рельєф;

аналізувати причини і наслідки руху літосферних плит;

позначати на контурній карті об'єкти географічної номенклатури: вулкани:   Ключевська   Сопка,   Везувій, Кракатау;

гори: Карпати, Кримські, Альпи, Ураль­ські, Атлас, Кордильєри, Великий Водо­дільний хребет, Гімалаї з вершиною Джомолунгма (Еверест), Анди;

хребти в океані: Ломоносова, Серединно - Атлантичний;

рівнини:  Східноєвропейська;  Західноси­бірська;

плоскогір : Декан, Середньосибірське;

сейсмічні пояси: Тихоокеанський, Серед­земноморський, Атлантичний.

Атмосфера

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «погода», «клімат», «повітряна маса»; спостерігати і фіксувати зміни погоди;

пояснювати як відбувається добовий і річний хід температури повітря у зв'язку зі зміною висоти Сонця; причини утворення вітру, причини змін погоди та клімату;

виділяти відмінності між основними ви дами хмар і опадів; погодою і кліматом на різних широтах;

визначати середні температури, тиск атмосфери, швидкість вітру; будувати графіки ходу температури за певний період, розу вітрів, діаграму хма­рності та опадів;

згадати ознаки погоди в циклоні та ан­тициклоні;

користуватися  термометром,   барометром, флюгером;

добирати адекватні для аналізу атмос­ферних процесів джерела географічних
знань;

оцінювати наслідки впливу господарсь­кої діяльності людини на атмосферу; аналізувати карти розподілу тиску, темпе­ратури, опадів, переміщення повітряних мас, особливості головних типів клімату.

Гідросфера

Вимоги до знань і умінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «океан», «море», «затока», «протока», «водна ма­са», «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «підземні води»;

виділити відмінності між складовими частинами гідросфери;

наводити приклади основних видів вод суходолу – поверхневих і підземних, ча­стин Світового океану; пояснювати схему світового колообігу води, роль Світового океану у географіч­ній оболонці; причини і наслідки рухів води в океані; особливості живлення і режиму вод суходолу; розрізняти способи зображення вод су­ходолу на плані місцевості та на карті;

визначати географічне положення вод­них об'єктів, глибини океанів і морів; залежність напряму і характеру течії річок від рельєфу;

оцінювати роль води для людини;

знаходити і позначати на контурній карті об'єкти географічної номенклатури:

моря: Чорне, Азовське, Середземне, Чер­воне, Берингове;

протоки: Керченська, Босфор, Гібралтар­ська, Мексиканська, Магелланова, Дрейка, Берингова;

затоки: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

острови:  Велика Британія,  Шрі-Ланка, Великі    Зондські,    Великі    Антильські, Гренландія, Мадагаскар;

півострови:    Аравійський,    Кримський, Апеннінський, Індостан, Індокитай, Лаб­радор, Сомалі;

западина: Маріанська;

течії: Західних вітрів, Гольфстрім, Півні­чноатлантична;    Північнотихоокеанська, Північна та Південна Пасатна;

річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазо­нка, Міссісіпі;

озера: Каспійське, Великі озера, Байкал, Танганьїка.

Біосфера

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «біосфе­ра», «ґрунт», «рослинність», «тваринний світ»;

пояснювати причини поширення ґрунтів і живих організмів на Землі на основі вста­новлення міжпредметних зв'язків між географією та природознавством;

порівнювати типи ґрунтів, видів рослин і тварин, що поширені на різних широтах;

оцінювати зміни грунтів, рослинності і тваринного світу в результаті господар­ської діяльності людини.

 

Географічна оболонка

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «географі­чна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс», «природна зона»;

пояснювати взаємодію компонентів при­роди у природному комплексі на суходолі та в океані; наслідки взаємодії оболо­нок Землі;

формулювати загальні закономірності гео­графічної оболонки;

оцінювати практичне значення колообігів речовин і енергії, цілісності, ритмічності для життя і діяльності людини; аналізувати   особливості   географічних поясів і природних зон;

наводити приклади впливу природи на людину та людини на природу; ілюструвати:  конкретними  прикладами екологічні проблеми своєї місцевості та земної кулі.

 

Земля – планета людей

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати кількість населення Землі та населення України й своєї місцевості;

розпізнавати способи зображення держав і столиць на політичній карті світу, насе­лених пунктів на плані місцевості; визначати за планом місцевості та картою населені пункти, найбільші держави, дер­жави-сусіди України та їх столиці; позначати на контурній карті кордони держав, підписувати їх назви та назви столиць.

 

Людина і географічна оболонка

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учень має:

називати суттєві ознаки понять «приро­дні багатства»,  «навколишнє середови­ще»;

наводити приклади природних багатств за особливостями їх вичерпності та відновлюваності;

порівнювати забруднення навколишньо­го середовища в різних частинах Землі;

висловлювати судження про практичні за­ходи щодо усунення негативних наслідків взаємодії населення з природою в своїй місцевості.

 

Категорія: Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів | Додав: kompas (30.05.2009)
Переглядів: 6778 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 1
1 Karishka  
Супер кльовый сайт!!!!!!!!!!!!!!Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Форма входу
Реклама
Нові файли
Фернан Магеллан
Паливна промисловість України
Металургія. Презентація з географії
Географія світового транспорту. Презентація
Зорі та сузір'я. Презентація
Наша кнопка
Для підготовки до уроків географії


Нові статті
Вересень
Фінляндія. Коротка географічна характеристика
Яким принтером надрукувати конспект уроку
Найвизначніший картограф епохи Великих географічних відкриттів
Геохронологічна таблиця