23.09.2023
Для географа
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
AliExpress
Меню сайту
Категорії розділу
Географічна номенклатура [1]
Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів [3]
Словник географічних термінів і понять [1]
Кабінет географії [12]
Довідники [15]
Географічні задачі [6]
Методика розв'язування географічних задач
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Головна » Статті » Підготовка до уроку » Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів

Вимоги до знань учнів, 7 клас

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

Учень: називає: джерела географічних знань; методи географічних досліджень; що вивчає «Географія материків і океанів»; пояснює: найголовніші географічні закономірності: зміну часу, поширення стійких та рухомих ділянок земної кори і відповідних їм форм рельєфу, особливості типів клімату Землі, закономірнос­тей поширення географічних поясів і природних зон; показує на карті: материки, частини світу і океани; аналізує: тематичні геогра­фічні карти; визначає: місцевий і поясний час; формулює: значення карт для людини.

 

Розділ І. ОКЕАНИ

Тихий океан

Учень: називає: етапи дослідження Тихого океану та Океанії; характерні риси природи Ти­хого океану та Океанії; наводить приклади: форм ре­льєфу дна, течій, представ­ників органічного світу; пояснює, властивості водних мас та морські течії; особливості рельєфу дна та характерні риси клімату Тихого океану; органічного світу; багатства океану; виділяє: основні джерела і шляхи забруднення океан них вод; порівнює: властивості воді мас різних частин Тихого океану; оцінює: значення Тихого океану як найбільшого океану Землі; показує на карті: об'єкти географічної номенклатури моря: Берингове, Охотське, Японське, Південно - Китайське, Філіппінське; Берингову
протоку; Панамський канал; острови: Гавайські, Маріанські, Японські, Філіппінські, Великі Зондські; глибоководні жолоби: Маріанський, Філіппінський; течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Течія Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська.

 

Атлантичний океан

Учень: називає: характерні риси природи Атлантичного океану; наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу; характеризує: географічне положення Атлантичного океану; основні властивості водних мас, особливості будови дна та рельєфу; типи клімату і океанічні течії; різноманітність органічного світу; багатства та проблеми забруднення океану; показує на карті: острови: Ісландія, Бермудські, Зеленого Мису; підводні хреб­ти: Північно-Атлантичний, Південно-Атлантичний; течії: Гольфстрім, Північно-Атлантична, Канарська, Лабрадорська; робить висновки: про вплив Атлантичного океану на природу материків.

 

 

Індійський океан

Учень: називає: етапи дослідження океану; особливості природи Індій­ського океану; наводить приклади: форм ре­льєфу дна океану, течій, пред­ставників органічного світу; пояснює: властивості водних мас та переміщення океаніч­них течій;

формування рельєфу дна та клімату Індійського океану; своєрідність органічного світу; показує на карті: Аравійське море; затоки: Бенгальська, Перська; Суецький канал; острів Шрі-Ланка; Зондський глибоководний жолоб; під­водні хребти: Західно-індійський, Аравійсько-ін­дійський, Цен-трально-Індійський; течії: Мусонна, Ма­дагаскарська;

порівнює: фізико-географіч­не положення Тихого та Ін­дійського океанів; узагальнює: відомості про своєрідність природи Індій­ського океану; оцінює: вплив людської діяль­ності на природу океану.

 

Північний Льодовитий океан

Учень: називає: дослідників океану та Арктики; особливості при­роди Північного Льодовито­го океану; наводить приклади: форм ре­льєфу дна, представників ор­ганічного світу; пояснює: вплив географічно­го положення океану на при­родні умови; основні властивості водних мас та їх переміщення; особливості будови дна та ре­льєфу, клімату; поширення органічного світу; показує на карті: географіч­ні об'єкти: моря: Гренланд­ське, Норвезьке, Баренцове, Біле, Карське; підводні хребти: Ломоносова, Мен­делєєва; трансарктичну течію; порівнює: властивості водних мас і органічний світ Північ­ного Льодовитого та Атлан­тичного океанів; оцінює: природні ресурси та наявні екологічні проблеми океану.

 

Розділ ІІ. МАТЕРИКИ

Африка

Учень: називає: основні етапи дос­лідження материка; характерні риси географіч­ного положення та природи Африки; наводить приклади: форм ре­льєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, грунтів, рос­линного та тваринного світу Африки; пояснює: особливості геогра­фічного положення Африки; головні форми рельєфу і ко­рисні копалини; особливості клімату і розмі­щення кліматичних поясів на материку; порівнює: природні зони; характеризує: загальні риси населення;

особливості розвитку най­більших держав материка; основні екологічні проблеми материка; визначає: географічні коор­динати;

показує на карті: об'єкти географічної номенклатури: миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун; моря: Середземне, Червоне; за­токи: Гвінейську, Аденську; протоки: Мозамбікську, Гібралтарську та Баб-ель-Ман-дебську; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Ат­лас, Драконові, Капські; вул­кан Кіліманджаро; Ефіопське нагір'я та нагір'я Тібесті; Східно-Африканське плос­когір'я; річки: Ніл, Конго (Заїр), Нігер, Замбезі, Оран­жева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; напівпустелю Кала­харі.

 

Австралія

Учень:

називає: основні відомості про відкриття та досліджен­ня материка;

особливості географічного положення;

наводить приклади: форм ре­льєфу, типів клімату, внут­рішніх вод, представників рослинності і тваринного світу;

пояснює: особливості геогра­фічного положення материка; основні типи клімату Австра­лії, їх вплив на формування вод суходолу; особливості заселення Ав­стралії.

порівнює: географічне поло­ження Австралії і Африки; визначає: зв'язки Австралій­ського Союзу з Україною; оцінює: вплив людини на унікальну природу материка; показує на карті: мис и: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки: Карпентарія, Велика Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея; півострів Кейп-Йорк; Західно-Австралійське плоскогір'я; Центральну низовину; гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі: Велика Піщана пустеля, пустеля Вікторія.

 

Південна Америка

Учень:

називає: особливості географічного положення материка; наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки; взаємозв'язків країн Південної Америки з Україною; характеризує: історію відкриття та дослідження материка; типи клімату і найбільші річкові системи Південної Америки; виявляє: закономірності поширення основних форм рельєфу та корисних копалин; пояснює: особливості розподілу температури та опадів; порівнює: особливості природних умов Південної Америки, Африки, Австралії; оцінює: сучасні екологічні проблеми, що існують на материку;

показує на карті: миси: Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн; Карибське море; затоку Ла-Плата; протоки: Магелланова, Дрейка; о с т р о в и: Вогняна Земля, Фолклендські; н и з о в и н и: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; п л о с к о г і р' я: Бразильське, Гвіанське; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Сан-Педро, Котопахі; річки: Амазонка, Парана, Оріноко: водоспади: Анхель, Ігуасу; озера: Маракайбо, Тітікака; пустелю Атакама.

Антарктида

Учень:

називає: характерні риси природи Антарктиди та Антарктики;

наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди; характеризує: основні етапи дослідження Антарктиди; сучасні дослідження українців Антарктиді; пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння; вплив льодовикового покриву на природу материка; оцінює: сучасний стан природи та природних багатств материка; висловлює судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети; показує на карті: географічні об'єкти: моря: Уедделла, Росса, Беллінсгаузена; півострів Антарктичний; Трансантарктичні гори; вулкан Еребус.

 

Північна Америка

Учень:

називає: характерні риси при­роди Північної Америки; наводить приклади: форм ре­льєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів грун­тів, рослинності і тваринно­го світу Північної Америки; впливу господарської діяль­ності людей на природу; зв'язків країн Північної Аме­рики з Україною; порівнює: рельєф і клімат Пів­нічної і Південної Америки; пояснює: залежність природи материка від особливостей його географічного положен­ня та рельєфу; характеризує: особливості географічного положення та історію відкриття Північної Америки;

основні риси рельєфу мате­рика;

типи клімату Північної Аме­рики;

особливості річок (за типовим планом);

особливості розміщення при­родних зон материка; населення Північної Аме­рики, його сучасний склад; показує на карті: географічні об'єкти: миси: Мерчісон, Мар'ято, Принца Уельсько­го, Сент-Чарльз; затоки: Гудзонова, Мексиканська, Аляска; острови: Гренлан­дія, Ньюфаундленд, Великі Антипьські (Куба, Гаїті, Ямай­ка), Малі Антйльські, Канад­ський Арктичний Архіпелаг; півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляс­ка, Юкатан; Примексикан-ську низовину, Центральні й Великі рівнини; гори: Кор­дильєри (г. Мак-Кінлі), Ске­лясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; Ніагарський водоспад; о з ер а: Великі (Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне.

 

Євразія

Учень:

називає: характерні риси при­роди Євразії як найбільшого материка Землі; наводить приклади: форм ре­льєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рос­линності і тваринного світу; характеризує: особливості географічного положення та історію дослідження Євразії; основні риси рельєфу та за­кономірності розміщення корисних копалин; чинники формування кліма­ту, кліматичні пояси і облас­ті материка;

типи річок за їх живленням і режимом;

Категорія: Вимоги до знань, вмінь і навичок учнів | Додав: kompas (03.06.2009)
Переглядів: 7876 | Рейтинг: 3.4/10
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Форма входу
Реклама
Нові файли
Фернан Магеллан
Паливна промисловість України
Металургія. Презентація з географії
Географія світового транспорту. Презентація
Зорі та сузір'я. Презентація
Наша кнопка
Для підготовки до уроків географії


Нові статті
Вересень
Фінляндія. Коротка географічна характеристика
Яким принтером надрукувати конспект уроку
Найвизначніший картограф епохи Великих географічних відкриттів
Геохронологічна таблиця